Berekening van de aktekosten voor standaardkrediet

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud.
Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beeïnvloeden.
Contacteer de notaris voor meer informatie.

Kredietbedrag
Hoofdsom hypotheek
Aanhorigheden hypotheek
Registratiebelasting / Registratierechten
Forfait registratie bijlage(n) € 100,00
Recht op geschriften € 50,00
Hypotheekkosten
        Hypotheekrecht
        Retributie
Ereloon
Administratieve kosten tussen € 700,00 en € 1.000,00
BTW

Het Jaarlijks kostenpercentage (JKP), die u werd medegedeeld door uw bank, omvat bedragen die de notaris int voor de overheid zoals de registratierechten en de hypotheekkosten. Het Jaarlijks kostenpercentage houdt ook rekening met een bedrag van 1370,50€ inclusief het recht op geschriften, het vast registratierecht voor de bijlagen en de BTW die de overheid toekomen, evenals het maximaal bedrag aan administratieve kosten.