Berekening van de aktekosten voor hypothecair mandaat

Alle berekeningen zijn indicatief en onder alle voorbehoud.
Deze berekeningsmodule is gebaseerd op een vereenvoudigde formule. Mogelijk zijn nog tal van voorwaarden van toepassing die de berekening kunnen beeïnvloeden.
Contacteer de notaris voor meer informatie.

Kredietbedrag
Kredietbedrag (hoofdsom)
Kredietbedrag (aanhorigheden)
Registratiebelasting / Registratierechten € 50,00
Forfait registratie eventuele bijlage(n) € 100,00
Recht op geschriften € 50,00
Ereloon
Administratieve kosten tussen € 500,00 en € 850,00
BTW

Het Jaarlijks kostenpercentage (JKP), die u werd medegedeeld door uw bank, omvat bedragen die de notaris int voor de overheid zoals de registratierechten. Het Jaarlijks kostenpercentage houdt ook rekening met een bedrag van 1189€ inclusief het recht op geschriften, het vast registratierecht voor de eventuele bijlagen en de BTW die de overheid toekomen, evenals het maximaal bedrag aan administratieve kosten.