In de context van "onroerendgoedtransacties" vindt u op notaris.be nog volgende 37 artikels artikels.

21 Risicogrond
Bij de verkoop van een onroerend goed moet de notaris verschillende zaken nagaan en meedelen aan de partijen....

22 Onroerend erfgoed
Bepaalde onroerende goederen worden in Vlaanderen als erfgoed beschouwd omwille van hun historische,...

23 Samenwonen en aankopen: wat zijn de gevolgen van een gezamenlijke aankoop?
Vooraleer je tot aankoop overgaat, wend je je best tot een notaris om een en ander te bespreken. In...

24 Kan ik als minderjarige samen met mijn meerderjarige echtgenoot een onroerend goed aankopen?
Door het huwelijk bent u van rechtswege ontvoogd en is uw meerderjarige echtgenoot curator over u. Mits...

25 Kunnen ouders hun eigendom verkopen zonder toestemming van de kinderen?
Zolang de ouders beiden in leven zijn kunnen zij volledig vrij beschikken over hun eigendommen, zonder...

26 Kan een persoon, opgenomen in een rusthuis, zijn eigendom nog verkopen?
Geen enkele wet verbiedt dit. Van zodra men meerderjarig is, en gezond van geest, kan men steeds vrij...

27 Onder welke voorwaarden kan men vermindering van registratierechten bekomen bij aankoop van een onroerend goed?
Het registratierecht op de verkopen van onroerende goederen is een gewestbelasting. Het Vlaamse, Waalse...

28 Welke fiscale verplichtingen heeft de notaris?
Een fiscale notificatie is een fiscale meldingsplicht die de notaris heeft tegenover de fiscus. Vandaag...

29 Heeft u een lening nodig?
Dan deze goede raad: neem contact op met een kredietinstelling vóór de verkoop en bepaal...

30 Wat kost een aankoop?
De registratierechten maken het grootste onderdeel uit van de kosten. De tarieven verschillen van gewest...